Náhradní plnění

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Prostřednictvím nákupu zboží a služeb od naší firmy, která zaměstnává více než 50% osob se změněnou pracovní schopností, můžete snižovat výši odváděných prostředků státu, získáte za své peníze zajímavé produkty a navíc podpoříte dobrou věc.

Co je náhradní plnění?

Dle zákona o zaměstnanosti, prováděcí vyhlášky a dle aktuálního dění změn promítnutých ve sbírce zákonů je každá firma s více než 25-ti zaměstnanci povinna zaměstnávat 4% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.

Pokud tuto podmínku nesplňuje, musí odvádět příslušné finanční prostředky do státní pokladny. Je však možné výši odváděných prostředků trvale snižovat prostřednictvím nákupu zboží a služeb od společností poskytujících tzv. „náhradní plnění“. Tuto službu mohou poskytovat společnosti zaměstnávající více než 50% osob se změněnou pracovní schopností.