Kontaktní údaje

U tržnice 701
Štětí
411 08

IČO: 09950141

tel: +420 731 948 175
mail: decoren@decoren.cz, eshop@decoren.cz

datovka: cfa9a58

Kontaktní formulář

Úplný výpis z obchodního rejstříku
Notářský zápis
Principy sociálního podniku
Obchodní podmínky pro e-shop

 1.Prodejce

DecorEn s.r.o.

Se sídlem č.p. 137, 413 01 Mnetěš

Identifikační číslo: 09950141

Zapsaná v obchodním rejstříku C 46691 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

2. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím (také „zákazníkem“) při objednávkách a dodávkách zboží.

Odesláním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, a to s účinností od jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

3. Objednávka produktů

Zboží lze objednávat zejména pomocí internetových stránek – nákupního košíku.

Každá taková objednávka musí obsahovat:

a) kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt)

b) zboží určené názvem, a dále také množství objednaného zboží.

Obdržení objednávky prostřednictvím nákupního košíku prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu.

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží kupujícímu.

4. Platební a dodací podmínky

Úhrada ceny produktů se provádí převodem na účet nebo hotově při osobním odběru zboží.

Náklady na dodání na adresu kupujícího hradí kupující. V ceně poštovného je zahrnuta také cena balného.

5. Reklamace

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem nemají jakost a vlastnosti, které jsou u takového zboží obvyklé, prodejcem či výrobcem udávané, nebo předpokládané příslušnými právními předpisy (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má zákazník právo na to, aby prodejce bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží náhradní; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny takového zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Zrušení objednávky a změna objednávky

Kupující má právo zrušit nebo změnit objednávku či její část, a to do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 12.00 hod. dne předcházejícího vydání zboží. Kupující je povinen v takovém případě oznámit zrušení nebo změnu objednávky emailem a uvést číslo objednávky. Číslo objednávky obdrží kupující v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit v případech, kdy:

a) se podstatně změnila cena zboží nebo je daný produkt dlouhodobě nedostupný,

b) kupující nedodržel tyto obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo

c) v minulosti opakovaně nesplnil svůj závazek zaplatit kupní cenu a převzít zboží.

O zrušení objednávky ze strany prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, a to na některý z kontaktů uvedených v objednávce.

7. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které kupující sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Kupující dává odesláním své objednávky souhlas prodejci k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto dodací a obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky učiněné zákazníkem u prodejce. Prodejce si vyhrazuje právo tyto dodací a obchodní podmínky měnit. Změnu zveřejní prodejce na svých stránkách, a to přiměřeným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich účinnosti.

Ostatní, zde neuvedené vztahy prodejce a zákazníka se řídí relevantními ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku v platném znění a obecně právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. března 2022

Jana Přibíková, jednatelka