Sny se mohou žít i šít

Sny se mohou žít i šít

Se zakladatelkou sociálního podniku DecorEn Janou Přibíkovou se znám už na dvě desetiletí, měla jsem to potěšení se s ní pracovně setkat na začátku kariéry nás obou v sociálně prospěšném prostředí. Proto jsem nadšena, že právě člověk jako ona zakládá nový sociální podnik, který má díky jejím zkušenostem a charakteru nejen smysl a budoucnost, ale i srdce a profesionalitu.

Proč zrovna sociální podnik?
Řadu let se pohybuji v sociální oblasti, naposledy jsem pracovala v sociální rehabilitaci s lidmi s postižením a zde jsem se utvrdila v názoru, že lidé s handicapem stejně jako zdraví lidé potřebují uplatnění, seberealizaci, kontakt, prostě zaměstnání … jen k tomu potřebují specifické prostředí, které právě sociální podnik umí nabídnout. Sociální podnik je firma, kde se spojuje byznys a sociální rozměr, to znamená, že jejím smyslem je podpořit. V našem případě podpořit lidi, kteří mají nějaký zdravotní handicap a nabídnout jim možnost pracovního uplatnění….

Zbytek rozhovoru si můžete přečíst na https://www.rodina21.cz/prace-slechti/sny-se-mohou-zit-i-sit/